Podane powyżej dane są Twoimi danymi osobowymi. Ich podanie i wysłanie formularza oznacza Twoją zgodę dla wybranego Dealera na imienny kontakt telefoniczny lub mailowy z Tobą w celu obsłużenia Twojego pytania i udzielenia na Twój email lub telefon odpowiedzi i informacji (mogą być to informacje dot. reklamacji, oferowanych produktów).
Korzystasz z tej strony i podajesz swoje dane dobrowolnie. Jeżeli nie dasz nam swojej zgody wypełniając formularz, to nie przekażemy Twoich danych, a Dealer nie skontaktuje się z Tobą.
Administratorem Twoich danych jest Dealer jako adresat zapytania i jako usługodawca (administrator strony audi.pl) Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 („AUDI”).
Dodatkowo AUDI w zakresie, w jakim prowadzi marketing w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, będzie samodzielnym administratorem danych osobowych.
W zakresie procesów powiązanych, takich jak analiza, statystyka, budowanie wiedzy o klientach, rozliczenia wewnętrzne, Dealer i AUDI będą występowali w roli współadministratorów danych osobowych.

Twoje zapytanie i dane osobowe przekażemy wybranemu przez Ciebie wyżej Autoryzowanemu Dealerowi marki Audi („Dealer”).

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymania informacji podczas rozmowy z Dealerem. Swoje zgody możesz cofnąć w każdej chwili, także bezpośrednio w kontakcie z Audi lub Dealerem.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych i Twoich praw znajduje się poniżej pod zgodą na marketing

Niezależnie od tego, że wyślesz swoje zapytanie do Dealera, możesz skorzystać z możliwości udzielenia nam zgody i otrzymywać w przyszłości KORZYSTNE OFERTY NA ZAKUP SAMOCHODU, PRZEGLĄDU SERWISOWEGO, CZĘŚCI ZAMIENNYCH, AKCESORIÓW, CIEKAWE PROPOZYCJE WYDARZEŃ, BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA – MOŻESZ WYRAZIĆ ZGODĘ ŻEBY MIEĆ DO NICH DOSTĘP ORAZ WPŁYNĄĆ NA JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW I USŁUG (MARKETING).

ZGODY OPCJONALNE (DOBROWOLNE)

Chcę otrzymać od AUDI poprzez niżej podany kanał komunikacji wskazane informacje handlowe i marketingowe:

Jak przetwarzamy Twoje dane?
(Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO)

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest:
  a) w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody marketingowej: Usługodawca - Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (AUDI); dane kontaktowe: daneosobowe@vw-group.pl
  b) w celu obsłużenia Twojego zapytania: Adresat zapytania - Wybrany Dealer
  c) w zakresie wskazanym w pkt 3 lit. c) poniżej: Adresat zapytania - Wybrany Dealer oraz AUDI (współadministratorzy)
 • Zakres przetwarzanych danych:
  a) w przypadku usługi formularza kontaktowego – usługi świadczonej drogą elektroniczną (zapytaj o indywidualną ofertę) zbieramy takie dane jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (opcjonalnie).
  b) Zakres danych przetwarzany przez AUDI dla celów marketingowych to imię, nazwisko, adres mail i telefon.
  c) Zakres danych przetwarzanych przez Dealera w związku z zapytaniem to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty email (opcjonalnie). Podanie powyższych danych jest niezbędne w celu obsłużenia formularza Zapytania przez Dealera – brak ich podania uniemożliwi Dealerowi odpowiedzenia na pytanie.
 • Cele i podstawy prawne:
  a) AUDI będzie przetwarzać Twoje dane osobowe:
  • w zakresie świadczenia Usługi drogą elektroniczną w celu udostępnienia formularza zapytania o indywidualną ofertę i przekierowania zapytania do wybranego przez Ciebie Dealera, który obsłuży Zapytanie. Gdybyś miał zastrzeżenia co do naszej usługi możemy przetwarzać Twoje dane w celu ich obsługi i kontaktu.
  • dodatkowo Twoje dane będą przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu AUDI dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, przekazywania Wybranemu Dealerowi zapytań i reklamacji w związku z zawartą umową sprzedaży (zamówieniem), jeżeli taka reklamacja zostanie skierowana do nas, oraz obsługi Twoich zgłoszeń, jeżeli nie mają one bezpośredniego związku z realizacją umowy.
  • w związku z korzystaniem przez Ciebie z witryny audi.pl, AUDI gromadzi także informacje zawarte w plikach cookies lub podobnych technologiach w celu analizowania zachowań, lepszego dostosowania oferty produktów lub usług oraz wyświetlania reklamy produktów lub usług marki w oparciu o Twoją aktywność i zainteresowania w Internecie. Jeśli chciałbyś cofnąć swoją zgodę w zakresie korzystania przez nas z cookies lub podobnych technologii należy przede wszystkich dokonać zmian ustawień przeglądarki. Więcej w naszej Polityce prywatności oraz Polityce cookies.
  • w celach archiwalnych (dowodowych) celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  b) Jeśli wyrazisz dodatkową zgodę marketingową, to AUDI może wykorzystywać podane przez Ciebie dane, na podstawie Twojej zgody w celu:
  • oferowania Tobie produktów i usług związanych z programem AUDI Select oraz akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych powiązanych z programem AUDI Select na podstawie zgody (marketing), oraz przesyłania informacji handlowej i marketingowe wybranym sposobem komunikacji;
  • w celu dobierania ofert produktów i usług powiązanych z programem AUDI Select oraz akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych powiązanych z programem AUDI Select pod kątem Twoich potrzeb, zainteresowania, profilu – tj. w celu profilowania, w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł ( w tym danych zebranych przez AUDI, Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego, stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi, w oparciu o Twoją zgodę. Jeśli w jakimś zakresie skierowana do Ciebie reklama lub oferta nie odpowiada Twoim potrzebom lub zainteresowaniom, bądź powinniśmy uwzględnić inne czynniki, skontaktuj się z nami;
  • w celu realizacji działań pousługowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania marką, produktami i usługami marki AUDI
  c) W ramach uzasadnionego interesu Wybranego Dealera oraz AUDI, wykorzystamy Twoje dane celem:
  • w celach analitycznych i statystycznych, lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, dokonywania rozliczeń wewnętrznych, prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego;
  • w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów;
  d) Wybrany Dealer będzie przetwarzał Twoje dane w celu:
  • odpowiedzi na pytanie o auto, obsłużenia procesu ofertowania, sprzedaży na podstawie czynności zmierzających do zawarcia umowy;
  • w celach archiwalnych (dowodowych) celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związku z zawartą umowy na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu,
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych AUDI: Możesz skontaktować się z IOD AUDI pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem „IOD”. Możesz skontaktować się także z pozostałymi Administratorami bezpośrednio;
 • Odbiorcy danych: Jeśli wyrazisz zgodę wypełniając formularz przekażemy Twoje dane wybranemu przez Ciebie Autoryzowanemu Dealerowi / Autoryzowanemu Partnerowi Serwisowemu Programu AUDI Select. Także odbiorcami Twoich danych osobowych będą firmy świadczące usługi IT, marketingowe (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy organizujące wydarzenia, call center, audytorzy na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych. Dane udostępnimy spółkom z grupy i Volkswagen AG. W zakresie celu marketingowego także Autoryzowani Dealerzy oraz Autoryzowani Partnerzy Serwisowi programu Audi Select, których aktualna lista i dane kontaktowe znajdują się na stronie https://dealerzy.audi.pl oraz u Autoryzowanych Dealerów oraz Autoryzowanych Partnerów Serwisowych.
 • Okres przechowywania: AUDI w zakresie wyświadczonej Usługi będzie przetwarzać Twoje dane do chwili przedawnienia roszczeń z tego tytułu (świadczenia usług drogą elektroniczną lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych). W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat, chyba że zaistnieje konieczność przechowywania danych dłużej, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub będzie to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Jeśli wyraziłeś swoją zgodę, to Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody.
  Wybrany Dealer będzie przetwarzał Twoje dane osobowe do chwili przedawnienia roszczeń związanych z wykonaną usługą. W wypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy do chwili przedawnienia roszczeń z tego tytułu lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.vw-group.pl/pl/prywatnosc lub przez kontakt z nami, a także u Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Programu AUDI Select; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres email: daneosobowe@vw-group.pl;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne
 • Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;